Ambulance de goede richting op

De spoedeisende hulp van het Amphia Ziekenhuis verhuisde in november vorig jaar naar de andere kant van het gebouw. De bewegwijzering moest worden aangepast en in één nacht klaar zijn. Nu Breda zich in het epicentrum van de coronacrisis bevindt en dagelijks ambulances van ver buiten de regio aanrijden, blijkt weer eens het belang daarvan.

Ze moet er niet aan denken, zegt ambtenaar Tanya Poppelier van de gemeente Breda, dat nu tijdens de corona-uitbraak was gebleken dat er in de aangepaste bewegwijzering bij het ziekenhuis fouten zaten. Tanya was vanuit de gemeente verantwoordelijk voor de aanpassing die noodzakelijk was na een verbouwing van het ziekenhuis.

De eerste week na de verhuizing kregen Tanya en haar collega’s bericht dat er ook ambulances verkeerd reden. ‘We snapten er niks van, want de bewegwijzering was duidelijk en correct. Wat bleek: sommige chauffeurs reden op navigatie waarvan de kaarten nog niet geüpdatet waren, of de digitale kaart van de provider gaf niet de maatschappelijk gewenste route aan. Dat komen we vaker tegen, maar een oplossing hebben we nog niet. Met name voor ambulances geldt dat een route snel, logisch en voorzien is van zo min mogelijk obstakels.’ Gelukkig zat er een aantal maanden tussen de aanpassing van de bewegwijzering en de virusuitbraak. Tanya: ‘De laatste weken rijden hier juist ook veel ambulances van buiten de regio, onder andere om patiënten naar andere ziekenhuizen in het land te verplaatsen.’

Twee routes
In de oude situatie zat de spoedeisende hulp (SEH) aan de kant van de hoofdingang van het ziekenhuis. Alle bewegwijzering ging richting de hoofdingang en vlak daarvoor was er slechts één verwijzing naar rechts nodig om bij de ingang van de SEH te belanden. Met de interne verhuizing, een van de laatste stappen na een verbouwing waarbij ook een flink deel aangebouwd is, werd de SEH helemaal naar de andere kant van de nieuwbouw geplaatst. Tanya: ‘Het nieuwe bewegwijzeringsplan voorzag in twee routes. Een fysieke splitsing in de bewegwijzering was nodig om de twee verkeersstromen te scheiden; een naar de hoofdingang en een naar de SEH en daar inzittende huisartsenpost. Tevens werd rekening gehouden met mogelijk verkeerd rijden. Als je nu per ongeluk toch naar de hoofdingang rijdt, word je opgevangen door bewegwijzering die je via een bypass alsnog direct naar de SEH stuurt.’

‘Tijdens de coronacrisis rijden er ook ambulances van buiten de regio die onbekend zijn met de route naar het ziekenhuis. Zo blijkt maar weer hoe essentieel duidelijke en correcte bewegwijzering is.’

Tanya Poppelier

Ontzorgen
De gemeente Breda liet voor deze klus niet alleen het wettelijk verplichte bewegwijzeringsplan door de NBd opstellen, maar ook de realisatie verliep via de NBd. Tanya: ‘Dat doen we altijd. De gemeente Breda heeft een aanvullende overeenkomst met de NBd. Zo maken we ook voor het realisatie deel gebruik van de expertise van de NBd en laten we ons ontzorgen.’ Door de maatschappelijke urgentie van de wijziging bij het Amphia-project was het noodzakelijk om de lijnen zo kort en strak mogelijk te houden. Tanya: ‘Je kunt niet gelijktijdig twee verschillende bewegwijzering buiten hebben staan, dat zou chaos en onveilige situaties kunnen veroorzaken, dus moest de nieuwe bewegwijzering in één nacht aangepast worden. Er was geen ruimte voor vertraging, er was een keiharde deadline.’

Groen licht
De samenwerking tussen de gemeente Breda, het Amphia ziekenhuis, de NBd en de betrokken aannemer is volgens Tanya ‘gladjes verlopen’. ‘We hebben het project tot in detail voorbereid. Zo moest de aannemer 100% zeker weten dat de bewegwijzering de geplande nacht daadwerkelijk fysiek geplaatst kon worden. We konden ons geen onverwachte tegenslagen permitteren. De meeste materialen zijn daarom al in de dagen voorafgaand aan de verhuizing geplaatst, maar afgedekt met tape. Zo wisten we zeker dat we de deadline niet zouden missen.’

De nieuwe bewegwijzering moest in één nacht aangepast worden: gelijktijdig twee verschillende bewegwijzering buiten hebben staan, zou chaos en onveilige situaties kunnen veroorzaken. Er was geen ruimte voor vertraging, er was een keiharde deadline.

In de uiteindelijke nacht waar de puntjes op de i gezet werden, waren alle betrokkenen lijfelijk aanwezig. Met hoogwerkers werden de laatste lichtwegwijzers aangebracht en aangepast. Tanya: ‘Waren we toen tegen problemen aangelopen, dan konden we in gezamenlijk overleg meteen een passende oplossing bedenken. We voelden echt samen de verantwoordelijkheid om dit in een keer goed te doen. Ook waren er gedurende de nacht voor de zekerheid verkeersregelaars aanwezig. Een voorbeeld van een perfect gelopen samenwerking. En nu blijkt in de praktijk hoe goede bewegwijzering letterlijk van levensbelang kan zijn.’