Onvermoeibare schakel

Hoe complexer het probleem, hoe sneller de radertjes in het hoofd van Hans Linthorst gaan draaien. ‘Onmogelijk’ komt niet voor in het woordenboek van deze NBd-adviseur Techniek en Omgeving. ‘Problemen los ik vooral intuïtief op. Mensen matchen, creatieve oplossingen verzinnen, doen wat nodig is. In die rol voel ik me het prettigst.’

Klaar met zijn werk is hij nooit, zegt Hans Linthorst. ‘Feitelijk ben ik 24/7 beschikbaar. Niemand die dat verwacht, laat staan eist. Als ik mijn werk overdraag, blijft dat knagende, onrustige gevoel in mijn onderbuik sudderen. Doe ik het zelf, dan weet ik tenminste dat het goed gaat. Dat is geen wantrouwen naar mijn collega’s trouwens, alsof zij hun werk niet goed doen. Nee, perfectionistisch als ik ben, lukt het me gewoon nooit echt dingen los te laten.

Gevoelsmatige troubleshooter
Hans is samen met vijf andere collega’s verantwoordelijk voor de realisatie van projecten. Dat betekent concreet dat als de afdeling planvorming klaar is, zij in de startblokken staan om te zorgen dat de geplande bewegwijzering zo snel mogelijk langs de weg te zien is. Op dit moment zitten er zo’n 60 projecten in zijn portefeuille, bijna allemaal van Rijkswaterstaat (RWS) en grotendeels grote vervangings- of realisatieprojecten door het hele land.

Hans: ‘Als er een nieuw plan binnenkomt, ga ik aan; wat is er voor nodig om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen? Ik overleg met de klant welke materialen ze willen, maak een tijdspad en doe een uitvraag naar de leveranciers. We hebben vijf leveranciers voor de borden en zo’n acht marktpartijen die de realisatie kunnen verzorgen. Het zijn allemaal partijen die op kwaliteit en geschiktheid al goedgekeurd zijn. Bij toerbeurt krijgen minimaal drie partijen de mogelijkheid zich in te schrijven. De klus gaat naar degene die de laagste prijs biedt. Alleen bij heel grote klussen krijgen ze allemaal de kans zich in te schrijven, dat houdt het wel zo eerlijk.’

Staan er geen rare dingen in de offerte, dan gaat deze de deur uit naar de opdrachtgever en is het wachten op diens akkoord. Daarna kan de realisatie echt beginnen. Hans fungeert in het hele proces als een schakel tussen uitvoerders en klant. Hans: ‘Wij zijn er voor de wegbeheerders, onze opdrachtgever, maar het is ook belangrijk dat ik een goede relatie heb met de uitvoerders. Dat levert soms wel eens een spanningsveld op, vooral als die twee het ergens oneens over zijn.

Wij zijn er voor de wegbeheerders, maar het is ook belangrijk dat ik een goede relatie heb met de uitvoerders. Dat levert soms wel eens een spanningsveld op, vooral als die twee het ergens oneens over zijn.

Hans Linthorst

Hoe ik dat aanpak, is elke keer anders – het draait om gevoel hebben voor de situatie. De juiste mensen matchen, dat is altijd stap één. Bij het eerste overleg zit ik er wel bij, daarna wil ik dat ze het samen oppakken. Zijn er problemen dan hoor ik het wel en spring ik er weer tussen. Dat gaat niet volgens strikte protocollen, maar eerder intuïtief. Het is fijn om de vrijheid te hebben een andere aanvliegroute te proberen, uiteraard binnen de bestaande kaders.’

Bewegingsruimte
Naar buiten, de hort op; Hans doet het zo vaak en zo veel mogelijk. Laatst nog is de NBd-directeur Hanneke Steen met hem op pad geweest. Zeker als hij anderen kan vertellen over zijn werk, beseft hij weer hoe hij zijn draai gevonden heeft. Bij zijn vorige banen was dat lang niet altijd zo. Hij belandde na de MTS (civiele techniek) bij Rijkswaterstaat in allerlei functies; van rayonmanager tot projectleider en van toezichthouder tot omgevingsmanager. Zonder daar verder al te veel over uit te willen wijden, was het malletje waarin hij moest functioneren als een te krappe jas.

Bij de NBd krijgt hij de bewegingsvrijheid die hem de beste versie van zichzelf maakt. ‘Hier krijg ik ook de ruimte om nieuwe plannen uit te werken en wordt er ook daadwerkelijk iets mee gedaan. Zo had ik samen met mijn collega bedacht dat de afdelingen planvorming en realisatie veel meer kunnen samenwerken. Sinds 1 juni werken we anders; er is één portfoliomanager van A tot Z verantwoordelijk. Hij of zij coördineert tussen de medewerker bij planvorming aan de ene, en realisatie aan de andere kant.

Sinds kort is er één portfoliomanager van A tot Z verantwoordelijk. Hij of zij coördineert tussen de medewerker bij planvorming aan de ene, en realisatie aan de andere kant.

We zijn nu meer collega’s; die menselijke dimensie is zo belangrijk. Natuurlijk schuurt het nog wel eens en nu we vanuit huis werken is het lastiger om echt het gevoel van ‘samen’ te creëren. Maar hoe ingewikkelder een opgave, hoe blijer ik ervan word. Zodra iets gestroomlijnd is, draag ik het graag over. Schuif mij dan maar weer door naar de volgende taaie kluif.’