Vlot en veilig

Duidelijke bewegwijzering langs de Nederlandse wegen zorgt ervoor dat mensen vlot en veilig van A naar B kunnen reizen. De NBd zorgt samen met alle 400 wegbeheerders dat de bewegwijzering op het gehele wegennet op elkaar is afgestemd. Continuïteit, uniformiteit en samenhang zijn de drie pijlers waarop de bewegwijzering steunt. Of je nu in Assen, Middelburg of Eindhoven reist: de borden langs de verschillende soorten wegen en fietspaden hebben dezelfde kleur, hetzelfde lettertype en symboolgebruik en staan op herkenbare plekken.